Revolutionerande satsning på koldioxidfri järnsvamp

LKAB driver, tillsammans med SSAB och Vattenfall, teknikutveckling för järn- och stålframställning med syfte att producera koldioxidfri järnsvamp för att reducera de globala koldioxidutsläppen.

HYBRIT-initiativet är LKAB:s, SSAB:s och Vattenfalls satsning för att säkra en fossilfri värdekedja från gruva till stål. Idén med teknikutvecklingen är att använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor i reduktionsprocessen. Restprodukten blir vanligt vatten.

Fossilfria bränslen istället för kol och olja i LKAB:s förädlingsprocess är ett nödvändigt steg. I juni drifttogs en anläggning för bioolja på LKAB:s område i Malmberget som förser ett av de befintliga förädlingsverken och i november producerades världens första järnmalmspellets med fossilfria bränslen. Parallellt pågår försök med andra koldioxidfria och fossilfria värmningstekniker i LKAB:s experimentanläggning i Luleå.

– Bioolja är ett viktigt steg i omställningsprocessen mot fossilfrihet, även om målet för LKAB är att gå över till helt koldioxidfria alternativ på sikt. Vi är glada över att ha de första järnmalmsprodukterna producerade med helt fossilfria bränslen på plats för vidare förädling till stål, säger Christian Fredriksson, specialist inom förbränning.

Under våren 2021 fattades beslut om att, inom ramen för HYBRIT, anlägga en gemensam demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp i Malmberget. Samarbetet är en viktigt del i LKAB:s plan för att utveckla processer som är helt koldioxidfria till år 2045. För att den nya tekniken ska få den effekt världen hoppas på krävs redan idag en långsiktig plan för att gå från teknikutveckling till industriell tillämpning i stor skala och därmed kunna erbjuda koldioxidfri järnsvamp på en global marknad.