Nettonollutsläpp är möjligt

LKAB, SSAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte

FN:s generalsekreterare António Guterres bjöd in världen till ett klimatmöte den 23 september för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nettonollutsläpp 2050.

LKAB, SSAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, deltog på Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York för att på plats visa att det är möjligt att nå nettonollutsläpp inom järn och stålindustrin samt energisektorn. Under klimattoppmötet lyftes HYBRIT som ett av fyra exempel i världen som anses vara de mest ambitiösa och transformativa initiativen för att tackla klimatförändringarna. Samtidigt lanserade Sveriges och Indiens regeringar ”Leadership Group for Industry Transition” där HYBRIT:s ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen.
– En fossilfri stålindustri har potential att minska världens totala koldioxidutsläpp med sju procent, och övergången är en nödvändighet om vi ska nå våra gemensamma klimatmål, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

En enorm potential

Stålindustrin har globalt sett en mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen men också en omfattande påverkan. Implikationerna av en fossilfri stålproduktion är enorma, samtidigt som utvecklingen skapar möjligheter för många andra segment att bli fossilfria.
– För LKAB är HYBRIT en viktig del för att skapa en klimatneutral värdekedja, från stenen i berget till det varma stålet. Det här är ett unikt samverkansinitiativ, som vi också genomför tillsammans med akademin och med stöd från Energimyndigheten. Verkliga förändringar och nya affärsmöjligheter kräver samarbete, säger Jan Moström.

Sverige har unika förutsättningar

En specialiserad och innovativ stålindustri, tillgång till fossilfri elkraft och Europas mest högkvalitativa järnmalm ger Sverige unika förutsättningar att ta ansvar för utmaningen med processutsläppen i stålindustrin. Sverige har också högklassig FoU-kompetens på sina högskolor och på instituten för metallurgisk forskning i landet. Målet är att ha en lösning på plats för fossilfri ståltillverkning 2035. Om HYBRIT blir framgångsrikt innebär det att Sverige kan sänka sina koldioxidutsläpp med tio procent.