LKAB:s traineeprogram – en viktig källa för nyckelkompetenser

Intresset var stort och efter en grundlig urvalsprocess antogs sju kvinnor och fem män till årets traineeprogram. Alla är ingenjörer från olika delar av världen.

LKAB:s traineeprogram startade 2005 och sedan dess har 53 traineer genomgått programmet. De tolv deltagarna som antogs detta år är fördelade mellan Malmberget och Kiruna, och har placerats på olika avdelningar: bland annat marknad och teknik, projekt, förädlingsverksamheten och samhällsomvandlingen.

– Traineeprogrammet är en viktig källa för att säkerställa rekryteringen av nyckelkompetenser till LKAB. Det är en unik möjlighet att rekrytera personer med olika bakgrund, erfarenhet och utbildning. Dynamiken som skapas av mångfalden i gruppen är viktig för LKAB:s fortsatta utvecklingsresa, säger Madeleine Björkman, HR Business Partner och ansvarig för traineeprogrammet.

Traineeprogrammet är nio månader långt och riktar sig till nyutexaminerade studenter, främst ingenjörer. Syftet med programmet är att ge deltagarna bred insikt och kunskap om LKAB:s verksamhet, processer och produkter och möjligheten att bygga ett nätverk inom företaget. Det förbereder dem även för en framtida befattning.

– En stor del av tiden läggs på utbildning, både som grupp och individuellt, samt praktikperioder ute i verksamheten. Traineerna kan i stor utsträckning själva styra vad de får lära sig om, men även verksamheterna är involverade i upplägget av utbildningen för att styra den mot de behov som finns, säger Madeleine Björkman.