Industrisamarbete för framtidens gruvbrytning

Inom de närmaste åren behöver LKAB ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2 000 meter – koldioxidfritt, digitaliserat och autonomt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande.

LKAB driver sedan 2018 ett samarbetsprojekt för att utveckla en ny världsstandard för gruvbrytning på stora djup i samarbete med Epiroc, ABB och Combitech och under året anslöt Sandvik som ny partner.

Komplexiteten i samarbetet, där företagen kopplar ihop såväl digitala system som verksamheter, är omfattande. Men när varje företag bidrar med sin specifika kompetens läggs också grunden för en utveckling som gagnar alla parter.

– Samarbetet är både unikt och utmanande där struktur, tvärfunktionella arbetsgrupper och arbetssätt utvecklas för att passa alla bolag, säger Per Brännman, sektionschef lastning Kiruna.

Centralt i samarbetet är testgruvan Konsuln i Kiruna, där ny teknik, maskiner

och arbetssätt testas i verklig gruvmiljö. Det som testas implementeras stegvis och ibland parallellt i den ordinarie gruvverksamheten.

Per Brännman beskrivs av kollegorna som ”bryggan” mellan produktionen i Kirunagruvan och testgruvan.

– Det vi gör inom samarbetet handlar om stora tekniksprång för en ny världsstandard för framtidens gruvbrytning. Det är stort. Men det är samtidigt en verksamhetsnära utveckling.

Med en koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvbrytning i sikte är testverksamheten i Konsuln viktig för att nå målen om ökad produktivitet, bättre och säkrare arbetsflöden och en koldioxidfri verksamhet. Tät dialog och nära samarbete för arbetet framåt:

  • En integrations- och samarbetsplattform, ”LOMI” (LKAB Open Mine Integrator), har utvecklats som möjliggör en öppen systemarkitektur där alla parter kan utveckla moduler och lösningar som fungerar ihop.
  • ABB har levererat lösningar för att visualisera nyckelfunktioner och nyckeltal i gruvan. Ambitionen är att allt som händer i testgruvan ska passera, planeras eller styras via projektkontor ovan jord så att underjordsarbetet blir mer effektivt.
  • Epiroc har levererat en öppningsborrigg och gruvlastare med automationsfunktionalitet till testgruvan, och förare och servicepersonal har utbildats. Borriggen har med goda resultat borrat över 50 meter långa borrhål i testgruvan, vilket är viktiga steg för planeringen av framtidens gruvdesign. Gruvlastaren testas med stegvis ökad komplexitet inom automation och interoperabilitet.
  • Combitech levererar kontinuerligt nya lösningar för systemplattformar i nära samarbete med LKAB:s IT-avdelning där man testar att synka ny teknik med befintliga system.