Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom

Nuvarande huvudnivåer i Kiruna och Malmberget beräknas ge malm till år 2035 respektive 2030, och Leveäniemi dagbrott till 2030. Just nu samarbetar LKAB kring frågan om hur framtidens gruvbrytning på nya djup ska se ut.

Tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen sjösatte LKAB 2018 det gemensamma utvecklingsinitiativet SUM, Sustainable Underground Mining.
Målet är att sätta en ny världsstandard för produktionssystem i underjordsgruvor på stora djup. Samtidigt handlar det om LKAB:s framtid. Ju djupare ner i berget LKAB bryter järnmalm, desto högre bergspänning. Dessutom ökar distanserna för både tillredning och transport av malm, människor och maskiner, och därmed även kostnaderna. Under 2019 har projektets första pilottester inletts.

Virtuella och verkliga tester

Tester och utvecklingsarbete sker både i en virtuell gruva och i verklig gruvmiljö i Konsuln, den testgruva som skapats i en del av Kirunas underjordsgruva. Vissa tester utförs också i LKAB:s underjordsgruva i Malmberget.
Ett av SUM:s delprojekt handlar om gruvan, dess layout och teknik. Frågan som ska lösas är hur LKAB ska bryta malm på djup som närmar sig eller överstiger 2 000 meter. Ökad skivhöjd och en helt annan utformning av gruvans anläggning kan vara en del av svaret. Olika fordon, tekniker och arbetssätt testas i Konsuln. Under hösten har till exempel en ny öppningsborrigg från Epiroc testats.
I ett annat delprojekt förbereds för hur autonoma, elektriska maskiner ska fungera sida vid sida med manuellt framförda fordon. Liksom hur autonoma fordon från olika leverantörer kan kommunicera med varandra.
All data från testerna i SUM ska vara sammanställt under 2023 och utgöra en del av underlaget för LKAB:s beslut om framtidens produktionssystem på stora djup.

Läs mer om SUM påwww.sustainableundergroundmining.com