Nettonollutsläpp är möjligt

LKAB, SSAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte FN:s generalsekreterare António Guterres bjöd in världen till ett klimatmöte den 23 september för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nettonollutsläpp 2050. LKAB, SSAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, deltog på Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New […]

”Vi har ett tydligt uppdrag”

Division Specialprodukter har en central roll för utvecklingen av ett bredare och starkare LKAB. Industrimineralaffären ska utökas och divisionen har till uppgift att utvärdera nya affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet och utökat resursutnyttjande. För att bättre kunna parera järnmalmsmarknadens svängningar behöver LKAB öka bredden i sin affär. Division Specialprodukter, som idag står för tio procent […]

Prospektering under Kiruna är igång

Längst in i undersökningsorten på 1 375 meters nivå står LKAB:s medarbetare och knackar ut borrkärnor ur en innertub. Det är här svaret ska komma om Kirunas och LKAB:s framtid. Arbetet med att driva undersökningsorten har pågått under hela året och kommer att fortsätta en bit in i 2020. Totalt ska 1 400 meter drivas. Med […]

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom

Nuvarande huvudnivåer i Kiruna och Malmberget beräknas ge malm till år 2035 respektive 2030, och Leveäniemi dagbrott till 2030. Just nu samarbetar LKAB kring frågan om hur framtidens gruvbrytning på nya djup ska se ut. Tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen sjösatte LKAB 2018 det gemensamma utvecklingsinitiativet SUM, Sustainable Underground Mining.Målet är att sätta […]

Tydligare karriärvägar visar utvecklingsmöjligheter

Kompetensförsörjning är ett strategiskt viktigt område för LKAB. Möjligheten att utvecklas inom företaget är avgörande för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och stärka konkurrenskraften. ”Medarbetarnas engagemang, nytänkande och ansvar är grunden för ett fortsatt konkurrenskraftigt LKAB. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare med utvecklande karriärmöjligheter.” Under 2019 har LKAB arbetat […]